Aromagården

Välkommen

Kroppens subtila energisystem – Chakras, Nadis, Auran

Hela universum är uppbyggt av och vibrerar av energi. Vi är alla en del av denna energi.

Vår kropp är ett energisystem. Det vi kallar Qi/prana/livsenergi/livskraft flödar runt omkring oss och genom oss hela tiden. Alla våra celler är vibrerande energi, liksom våra tankar och känslor.

Genom vår fysiska kropp strömmar livsenergi eller Qi, genom subtila kanaler som kallas nadis eller meridianer. Där dessa nadis-kanaler korsar varandra uppstår en virvel, ett så kallat chakra. (chakra betyder ”snurrande hjul” på sanskrit). Där endast ett fåtal nadis möts finns ett mindre chakra och där 21 eller fler nadis möts finns ett huvudchakra.

Det finns sju viktiga huvudchakra som var och en har sin egen vibration. Vissa vibrerar snabbare och andra långsammare. Ju långsammare vibration desto tätare energi. Till exempel är ett chakra med långsam vibration kopplat till skelett och muskler medans ett snabbare är kopplat till nervsystemet.

Chakras utseende kan liknas vid en motsols och en medsols pulserande spiral som rör sig i och intill kroppen.

 • Chakra 1: Bas- eller rotchakra. Finns i underlivet vid svanskotan.
 • Chakra 2: Sakralchakra. Strax under naveln.
 • Chakra 3: Solar Plexus chakra. Mellan naveln och bröstbenets spets.
 • Chakra 4: Hjärtchakra. Mitt på bröstbenet.
 • Chakra 5: Halschakra. Gropen nedanför struphuvudet.
 • Chakra 6: Pannchakra (tredje ögat). Mitt i pannan.
 • Chakra 7: Kronchakra. Mitt uppe på hjässan.

Chakras uppgift är att reglera och styra våra fysiska, känslomässiga, mentala och andliga tillstånd. De fungerar som en dörr mellan vår kropp, vår själ och aurans energifält. Chakrorna balanserar också de inre organen, de sekretoriska körtlarna och nervsystemet.

Auran är det pulserande energifält som omger och genomtränger den fysiska kroppen. Den består av flera nivåer som ibland kallas ”kroppar”. Varje nivå eller kropp är uppbyggd av allt finare substans och högre vibration. Auran ser ut som ett spektrum av färger som är i ständig rörelse.

Vår fysiska kropp är en spegelbild eller ett resultat av hur energin i auran ser ut. Innan en sjukdomsbild träder in i den fysiska kroppen går den att upptäcka i auran som en obalans. Av den anledningen är det viktigt att få energimässig balans i vår aura för att vi på djupet ska läka i den fysiska kroppen.

Aurans sju nivåer är:

 • Första nivån: Fysiska kroppen
 • Andra nivån: Eterkroppen
 • Tredje nivån: Emotionella kroppen
 • Fjärde nivån: Mentala kroppen
 • Femte nivån: Kausalkroppen
 • Sjätte nivån: Själskroppen
 • Sjunde nivån: Gudomliga kroppen

När livsenergin eller Qi flödar fritt genom genom kroppens meridianer och chakras mår vi bra och är friska. Vår aura är ren och ger en klar utstrålning. Ofta utsätts vi dock för energistörningar. Det kan vara negativa tankar, känslor vi upplever, maten vi äter, väderomslag mm. När Qi inte flödar som det ska mår vi dåligt som följd och kan få en rad mentala och fysiska besvär. Om vi på ett tidigt stadium balanserar Qi att flöda fritt i vårt energisystem kan vi förhindra att obalanser uppstår i vår fysiska kropp. Det finns många sätt att balansera livsenergin, t ex genom yoga, Qi Gong, meditation, musik, naturen, eteriska oljor och olika former av energi-behandlingar.

Denna kunskap om kroppens energisystem har funnits i årtusenden, främst i österlandet och hos olika naturfolk. Idag får denna kunskap alltmer spridning och uppmärksamhet hos oss i väst. Modern forskning upptäcker och kan bevisa alltmer av det som andliga mästare, naturfolk och österländska traditioner hävdat sedan långa tider.

Är du intresserad och vill läsa mer kan jag rekommendera t ex följande böcker:

 • Människokroppens subtila energisystem
  av Ken Lavendell
 • Helande Händer – handbok för healing och självläkning
  av Barbara Ann Brennan
 • Andens Anatomi
  av Caroline Myss
 • Fältet – Jakten på Universums Hemliga Kraft
  av Lynne McTaggart

  

Upp