Aromagården

Välkommen

Historik och Forskning

Yoga är en av de äldsta holistiska discipliner människan känner till. Arkeologi, källskrifter och andra spår antyder ett ursprung på 5 000 – 6 000 år, eller kanske ännu längre tillbaka i tiden. Till väst kom yogan i slutet av 1800-talet och är idag en av de mest utövade disciplinerna med fler än 400 miljoner dagliga utövare.

MediYoga® är en svenskt utvecklad terapeutisk yogaform som har sitt ursprung i den klassiska Kundaliniyogan, som är en mycket gammal och ursprunglig yoga från Norra Indien och Tibet, med rötter i den Tantriska traditionen (en av de äldsta former av yoga vi känner till).

Internationellt har det forskats på yoga under hela 1900-talet. I Sverige har ett antal studier gjorts och fler är på gång när det gäller MediYoga®; bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, Linköpings Universitet, Astra-Zeneca m fl.

Aktuell forskning på MediYoga®:

  • Ryggbesvär, Karolinska Institutet
  • Förmaksflimmer, Danderyds sjukhus
  • Utmattning, Danderyds sjukhus
  • Hjärtsvikt, Karolinska Institutet

MediYoga i vården

I januari 2010 började Danderyds Sjukhus som första sjukhus i Norden att använda MediYoga vid rehabilitering av sina hjärtinfarktspatienter. Nu sprider sig MediYoga till allt fler enheter inom den svenska hälso- och sjukvården och idag erbjuder fler än 65 svenska vårdcentraler och sjukhus MediYoga som komplement till traditionell vård.

Läs mer på www.mediyoga.se. 

Upp